INSPIRING FAITH AND ACTION

Cadwch y dyddiad! Gorffennaf 27ain-29ain 2018.

Thema’r ŵyl yn 2018 yw ‘Cywain Gobaith’, sydd wedi ei dynnu o agweddau ein Gwobrau Celf 2017. Bydd tocynnau ar werth Tachwedd 1af 2017.

Bydd angen i chi archebu’n uniongyrchol gyda ni ac nid gyda’r safle, sef gwersyllfa hyfryd a chyfeillgar Dol Llys yn Llanidloes. Mae’r wersyllfa wedi ei lleoli ar lan yr Afon Hafren gyda chae 10 erw wrth ei ymyl ble gallwn greu rhywbeth newydd! Mae’n rhy fuan i gyhoeddi cynlluniau yma (mae llawer ar y gweill neu eto i fod!) ond nawr gallwch ein helpu i lunio’r ŵyl trwy fod yn rhan ohono.

Diweddariad: Mae Gŵyl Coda Festival yn dod... ac mae eisoes yma.

Diweddariad: Darllenwch ein ebost 'Crefftweithredu' yma. Ac yn dilyn yr ebost yma gallwch weld y maniffesto diweddaraf yma!

Diweddariad: Darllenwch ein ebost am y llinyn Iechyd Meddwl yma.

Diweddariad: Darllenwch ein ebost am y rhaglen gychwynnol yma.


Tocynnau

Helpwch ni i gysylltu â chi: ymunwch â'n rhestr ebost yma

amrywiol, cynhwysol, croesawgar, hael
diverse, inclusive, welcoming, generous
coda@coda.cymru
Nodyn Preifatrwydd | Privacy Notice